code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

WERSJA 1

WERSJA 3

Warianty projektu koncepcyjnego zespołu budynków usługowo-biurowych Banku Spółdzielczego w Tczewie. Projektowane budynki bezpośrednio graniczą z historycznymi zabudowaniami objętymi ochroną miejskiego konserwatora zabytków. Ich forma jest odpowiedzią na próbę wkomponowania współczesnych form i nowoczesnego detalu w skalę i charakter chronionej przestrzeni.