code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

OPIS

Projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego w Bączku pod Starogardem Gdanskim. Założenie urbanistyczne przewiduje 110 jednostek mieszkalnych o zróżnicowanym charakterze, budynki usługowe oraz półprywatne tereny rekreacyjne.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

arch. Tomasz Miąskiewicz
arch. Miłosz Stopiński
arch. Anna Walewska
arch. Przemysław Olszewski
arch. Monika Mirowska Pobudkiewicz
arch. Michał Pobudkiewicz