code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

zespół obiektów usługowo-biurowych
inwestor: Bank Spółdzielczy w Tczewie
lokalizacja: Tczew
projekt koncepcyjny: 2011
powierzchnia: 1600 m²

WERSJA 1

WERSJA 2

WERSJA 3

Warianty projektu koncepcyjnego zespołu budynków usługowo-biurowych Banku Spółdzielczego w Tczewie. Projektowane budynki bezpośrednio graniczą z historycznymi zabudowaniami objętymi ochroną miejskiego konserwatora zabytków. Ich forma jest odpowiedzią na próbę wkomponowania współczesnych form i nowoczesnego detalu w skalę i charakter chronionej przestrzeni.