code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

restauracja zespołu pałacowo-dworskiego
lokalizacja: Bączek
projekt: 1999
realizacja: 2000

Całkowita restauracja zabytkowego dworu pod okiem Konserwatora Zabytków. W roku 2000 została przyznana Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za najlepiej odrestaurowany obiekt.

PROJEKT: arch. Krzysztof Miąskiewicz