code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

SYTUACJA W STRUKTURZE URBANISTYCZNEJ DZIELNICY

SCHEMAT IDEOWY GÓRNEGO DOMU

KSZTAŁTOWANIE BRYŁ BUDYNKÓW

RZUT DOMU GÓRNEGO

RZUT DOMU DOLNEGO

PRZEKRÓJ BUDYNKU

wiz.: Blok Studio

PUBLIKACJE

Portal Architektura i Biznes
https://www.architekturaibiznes.pl/kamienna-gora-pracownia-111,5109.html