code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

PRACOWNIA 111
kontakt@pracownia111.pl

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości - pok. 133
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
Dominika Miąskiewicz - tel. 666 030 506

ul. Szosa Chełmińska 142/6
87-100 Toruń
Miłosz Stopiński - tel. 798 696 624