code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

GENEZA
11111 dni pracy nad formą.

Pracownia 111 jest architektoniczną marką, konsekwentnie rozwijaną przez trzy pokolenia architektów. Nasz cel: praca nad ambitną i dobrze przemyślaną architekturą. Nie stronimy od awangardy i odważnej kompozycji - ale nie uczestniczymy w procesie sponsorowanej degradacji przestrzeni.

Architektura to realizacja, nie wizualizacja. Siłą naszego zespołu jest połączenie młodzieńczej kreatywności, istotnej w pracy koncepcyjnej, z doświadczeniem, dającym projektowi realny potencjał.

 

TARGET
Różnijmy się pięknie! - Od konkurencji.

Z niezmiennym od lat zapałem podejmujemy się wszelkich wyzwań zrodzonych z zapotrzebowania na dobry design. Nie walczymy o skalę, a o jakość - zarówno na polu biznesowym, jak i w sensie twórczym. Każde zlecenie jest dla nas priorytetowe, każdy projekt staramy się dopracować w 111 procentach. Poszukujemy świadomych inwestorów, którzy oczekują kreatywności i znają realną wartość rzetelnie przeprowadzonego procesu projektowego.

Potrafimy również sprzedawać szybkie projekty w dumpingowych cenach - dysponujemy bogatą kolekcją literatury i kserokopiarką. Na tym polu działają już jednak producenci skuteczniejsi od nas - zatem nabywców lojalnie odsyłamy do lepszych.

 

CENY
Prowadzimy fascynującą działalność. Najchętniej - zarobkową.

Nie jesteśmy ani tani, ani drodzy. Chcemy robić dobrą robotę i wyceniamy ją uczciwie. Nie sporządzamy szybkich wycen „od metra” i nie rzucamy kwot z kapelusza. Miarą wartości zadania jest dla nas jego realna pracochłonność. Wielkość tę wyznaczamy przy pomocy regulaminu honorariów, autoryzowanego przez Izbę Architektów RP. W ramach wyceny inwestor zawsze otrzymuje szczegółowo opisaną kalkulację poszczególnych etapów prac projektowych z wyszczególnieniem możliwych opcji.