code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

single-family house
design: 2007
realisation: 2011
area: 480m²

REALISATION OF THE KITCHEN
DESIGN PROJECT OF THE KITCHEN