code+cms by Mikołaj Bazaczek / m.bazaczek.pl

URBAN CONTEXT

GROUND FLOOR

1ST FLOOR

LONGITUDINAL SECTION

CROSS-SECTION

PUBLICATIONS

Architektura i Biznes website
https://www.architekturaibiznes.pl/dom-bezgraniczny-pracownia-111,5092.html